Mental trening

Nevroplastisitet

Mental trening og visualisering er avhengig av nevroplastisitet

Typer nevroplastisitet: Utviklingsmessig nevroplastisitet er passiv plastisitet som foregår mellom fødsel og 25 år; det fremkaller endringer i nervesystemet bare ved å engasjere seg i verden Selvstyrt voksen nevroplastisitet starter i tidlig ungdom og strekker seg gjennom resten av livet og er rettet mot spesifikk læring (motorisk eller kognitiv) 

Selvstyrt voksen plastisitet krever 

(1) fokusert, dedikert oppmerksomhet (ofte ledsaget av uro) mot en spesifikk ting vi prøver å lære; 

(2) perioder med dyp hvile, spesielt søvn den første natten etter trenings-/læringsøkten Når du sover, vil du lære selv om det er på den andre eller tredje natten, men den første natten er mest ideell 

Mye av evnen til å bli bedre på noe innebærer langvarig depresjon (endring i eksitabilitet mellom nevroner) og langvarig potensering (økning i synaptisk styrke)

Scroll to Top